עבודה קבוצתית

קבוצות לפיתוח מיומנויות כישורים חברתיים

התמודדות עם חרדת בחינות

קבוצות להעצמה אישית ופיתוח חוסן אישי

קבוצת העצמה למתבגרים/ות בשילוב כלים מעולם הפוטותרפיה